Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 15ac

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Vennootschapsbelasting, fiscale eenheid

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit fiscale eenheid 2003
    Artikelen: 31, 44
  2. Vennootschapsbelasting, fiscale eenheid
    Teksten: tekst, 6
  3. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
    Artikelen: 8, 10a, 15, 15a, 15aa, 15ah, 18
Terug naar begin van de pagina