Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 15

Informatie geldend op 01-07-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Vennootschapsbelasting, fiscale eenheid

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit fiscale eenheid 2003
  Artikelen: 1, 2, 3, 5, 18a, 29, 30, 31, 35, 41
 2. Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001
  Artikel: 19
 3. Dividendbelasting, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 4. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, investeringsaftrek
  Tekst: tekst
 5. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting; geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden en toelichting
  Teksten: tekst, 1
 6. Internationaal belastingrecht, winstallocatie vaste inrichtingen
  Tekst: tekst
 7. Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: IV
 8. Invorderingswet 1990
  Artikelen: 24, 39
 9. Regeling forfaitaire winstvaststelling zeescheepvaart 2001
  Artikel: 5
 10. Regeling functionele valuta
  Artikel: 2
 11. Schenk- en erfbelasting, bedrijfsopvolgingsregeling
  Tekst: tekst
 12. Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
  Artikelen: 23, 30
 13. Uitvoeringsregeling motorrijtuigenbelasting 1994
  Artikel: 5a
 14. Vennootschapsbelasting, artikel 28a; omzetting rechtspersoon
  Bijlagen: 1, 3
 15. Vennootschapsbelasting, bedrijfsfusie, toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Teksten: tekst, 4
 16. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting; fiscale beleggingsinstelling
  Tekst: tekst
 17. Vennootschapsbelasting, fiscale eenheid
  Teksten: tekst, tekst, 1, 2, 3.4, 5
 18. Vennootschapsbelasting, juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Teksten: tekst, 1, 4, 5, 6, 7
 19. Vennootschapsbelasting, juridische fusie; toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Teksten: tekst, 4, 5, 6
 20. Vennootschapsbelasting, verliesverrekening, toepassing artikel 20a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 21. Vennootschapsbelasting, zuivere splitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Teksten: tekst, 1, 4, 9
 22. Vennootschapsbelasting; art. 14c; geruisloze terugkeer
  Bijlage: 1
 23. Wet aanpassing fiscale eenheid
  Artikel: IV
 24. Wet op de dividendbelasting 1965
  Artikelen: 4, 11a
 25. Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994
  Artikel: 37a
 26. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikelen: 2, 7, 10a, 13, 13ba, 13d, 15a, 15ac, 18, 24, 26
 27. Wet spoedreparatie fiscale eenheid
  Artikel: III
 28. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
  Artikel: 1
 29. Wet wegvervoer goederen
  Artikel: 1.2
 30. Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer)
  Artikel: XI
 31. Wijzigingswet Wet op de vennootschapsbelasting 1969 c.a. (herziening regime fiscale eenheid)
  Artikelen: IV, V, VI, VIII
 32. Wijzigingswet Wet op de vennootschapsbelasting 1969, enz. (fiscale begeleiding van de overgang van vermogen onder algemene titel bij rechtspersonen op de voet van Boek 2 van het BW)
  Artikel: VI
 33. Wijzigingswet van enkele belastingwetten (herziening behandeling omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen en aanpassing regeling voor afwaarderingsverliezen van deelnemingen)
  Artikel: VI
 34. Wijzigingswet van het fiscale regime voor onderhoudsvoorzieningen en spaarvormen alsmede van het fiscale regime voor verzekeraars en directiepensioenlichamen
  Artikel: VIIA
Terug naar begin van de pagina