Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 14a

Informatie geldend op 01-07-2021

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit fiscale eenheid 2003
  Artikelen: 14, 17
 2. Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 3. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, herinvesteringsreserve; Verzamelbesluit
  Circulaired.divisie: 7.1
 4. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, lijfrente in de winstsfeer, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 5. Mijnbouwwet
  Artikel: 68
 6. Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971
  Artikelen: 1, 2c
 7. Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting
  Artikel: 10
 8. Vennootschapsbelasting, artikel 28a; omzetting rechtspersoon
  Bijlage: 3
 9. Vennootschapsbelasting, bedrijfsfusie, toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Teksten: tekst, 4
 10. Vennootschapsbelasting, juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Teksten: tekst, 1, 2, 3, 5, 6, 7
 11. Vennootschapsbelasting, juridische fusie; toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Bijlage: 4
 12. Vennootschapsbelasting, zuivere splitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Teksten: tekst, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9
 13. Vennootschapsbelasting; art. 14c; geruisloze terugkeer
  Bijlage: 1
 14. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikelen: 2, 10a, 18, 34h
 15. Wet werken aan winst
  Artikel: XII
 16. Wijzigingswet Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (vervallen concernfinancieringsregeling)
  Artikel: II
 17. Wijzigingswet Wet op de vennootschapsbelasting 1969, enz. (fiscale begeleiding van de overgang van vermogen onder algemene titel bij rechtspersonen op de voet van Boek 2 van het BW)
  Artikel: VI
 18. Wijzigingswet belastingwetten c.a. (Vervolgwijzigingen in samenhang met de Belastingherziening 2001)
  Artikelen: XIV, XVII
Terug naar begin van de pagina