Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geraadpleegd op 08-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 13

Informatie geldend op 01-07-2021

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Belastingwet BES
  Artikel: 5.2
 2. Besluit fiscale eenheid 2003
  Artikel: 35
 3. Besluit kwalificatie Braziliaanse interest on net equity
  Tekst: tekst
 4. Competentieregeling (tussen)houdsters en dienstverleningslichamen
  Tekst: tekst
 5. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting; geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden en toelichting
  Teksten: tekst, 1
 6. Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971
  Artikelen: 1, 2a, 2b
 7. Uitvoeringsbesluit internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
  Artikel: 3a
 8. Vennootschapsbelasting, artikel 28a; omzetting rechtspersoon
  Bijlage: 1
 9. Vennootschapsbelasting, bedrijfsfusie, toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 10. Vennootschapsbelasting, deelnemingsvrijstelling
  Tekst: tekst
 11. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, instelling en taakopdracht Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering
  Tekst: tekst
 12. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting; fiscale beleggingsinstelling
  Tekst: tekst
 13. Vennootschapsbelasting, geautomatiseerde berekening voorkoming dubbele belasting; toelichting op gehanteerde uitgangspunten (Syllabus VVV-IBR)
  Bijlage: bij het besluit van 9 maart 2021, nr. 2021-49042
 14. Vennootschapsbelasting, juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 15. Vennootschapsbelasting, juridische fusie; toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 16. Vennootschapsbelasting, zuivere splitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 17. Vennootschapsbelasting; art. 14c; geruisloze terugkeer
  Tekst: tekst
 18. Voorkoming van dubbele belasting, voorkoming onder de toepassing van de belastingverdragen
  Tekst: tekst
 19. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 3.65
 20. Wet op de dividendbelasting 1965
  Artikelen: 1, 4, 11
 21. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikelen: 2, 8, 10a, 11, 12aa, 13aa, 13ba, 13d, 15, 15ac, 18, 28b, 28c
 22. Wet werken aan winst
  Artikel: VIIId
 23. Wijzigingswet Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (invoering aftrekverbod aankoopkosten van een deelneming)
  Artikel: III

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2022 Wijziging 22-12-2021 Stb. 2021, 653 35931 22-12-2021 Stb. 2021, 653 Inwtr. 1
01-01-2019 Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 508 35030 19-12-2018 Stb. 2018, 508 Inwtr. 2
09-12-2016 Wijziging 30-11-2016 Stb. 2016, 479 34323 30-11-2016 Stb. 2016, 479
01-01-2016 Wijziging 23-12-2015 Stb. 2015, 543 34306 23-12-2015 Stb. 2015, 543
01-01-2010 Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 610 32129 23-12-2009 Stb. 2009, 610
30-12-2008 Wijziging 18-12-2008 Stb. 2008, 567 31717 18-12-2008 Stb. 2008, 567
11-07-2008 Wijziging 03-07-2008 Stb. 2008, 262 31404 03-07-2008 Stb. 2008, 263
01-01-2007 Wijziging 14-12-2006 Stb. 2006, 682 30804 14-12-2006 Stb. 2006, 682
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 631 30572 30-11-2006 Stb. 2006, 631 Alg. 3
01-02-2005 Wijziging 04-11-2004 Stb. 2004, 581 29381 04-11-2004 Stb. 2004, 581
01-01-2004 Wijziging 18-12-2003 Stb. 2003, 526 29210 18-12-2003 Stb. 2003, 526 Inwtr. 4
01-01-2003 Wijziging 11-12-2002 Stb. 2002, 613 28487 11-12-2002 Stb. 2002, 613 Inwtr. 5
Wijziging 11-12-2002
samen met
11-12-2002
samen met
14-12-2001
Stb. 2002, 618
samen met
Stb. 2002, 613
samen met
Stb. 2001, 641
26854
samen met
28487
samen met
28034
11-12-2002
samen met
12-12-2002
Stb. 2002, 618
samen met
Stb. 2002, 617
Inwtr. 6
01-01-2002 Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 641 28034 14-12-2001 Stb. 2001, 641 Inwtr. 7
24-12-1996 Wijziging 13-12-1996 Stb. 1996, 651 24696 13-12-1996 Stb. 1996, 651
01-07-1990 Wijziging 21-06-1990 Stb. 1990, 331 21-06-1990 Stb. 1990, 331
28-04-1990 Vervallen 25-04-1990 Stb. 1990, 173 19968 25-04-1990 Stb. 1990, 173
Nieuw 25-04-1990 Stb. 1990, 173 19968 25-04-1990 Stb. 1990, 173
01-01-1990 Wijziging 28-12-1989 Stb. 1989, 601 21343 28-12-1989 Stb. 1989, 601
01-01-1989 Wijziging 16-06-1988 Stb. 1988, 305 19775 01-12-1988 Stb. 1988, 542
01-01-1986 Wijziging 12-12-1985 Stb. 1985, 662 19111 13-12-1985 Stb. 1985, 663
16-03-1985 Wijziging 06-03-1985 Stb. 1985, 120 18243 06-03-1985 Stb. 1985, 120
26-03-1983 Wijziging 16-01-1985 Stb. 1985, 81 18203 16-01-1985 Stb. 1985, 81
09-07-1981 Wijziging 24-06-1981 Stb. 1981, 387 16539 24-06-1981 Stb. 1981, 387
24-05-1978 Wijziging 29-06-1978 Stb. 1978, 368 14377 29-06-1978 Stb. 1978, 368
29-06-1971 Wijziging 03-05-1971 Stb. 1971, 287 11174 01-06-1971 Stb. 1971, 363
30-10-1969 Nieuwe-regeling 08-10-1969 Stb. 1969, 445 6000 08-10-1969 Stb. 1969, 445

Opmerkingen

 1. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2022.1)
 2. Vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2019.2)
 3. Artikel VIIId van Stb. 2006/631 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.3)
 4. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.4)
 5. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.
  Het eerste lid is van toepassing bij vervreemding, verkrijging of inkoop van deelnemingen op of na 1 januari 2002.
  Bij Stb. 2002/613 zijn in artikel XVII, lid 11 en lid 12 bepalingen betreffende de toepassing van het derde lid gepubliceerd.5)
 6. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.6)
 7. De wijzigingen op de artikelen 9, eerste lid, 10, 10a, 13, derde lid, 13b en 13d, met betrekking tot het daarin opgenomen onderdeel d van artikel 13d, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, zijn voor het eerst van toepassing op leningen die zijn aangegaan na 31 december 2001. De wijzigingen op de artikelen 13, eerste lid en 13d, met betrekking tot het daarin opgenomen onderdeel c van artikel 13d, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, zijn voor het eerst van toepassing op vervreemdingen van deelnemingen na 31 december 2001. Artikel 22 vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2002. Artikel 28, onderdeel f en g vinden op verzoek van de belastingplichtige toepassing met ingang van 1januari 2001. Bij Stb. 2001/641 is in artikel VIIA een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd. Artikel 17a, onderdeel c, 18, eerste lid werken terug tot en met 1 januari 2001.7)
Naar boven