Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 13

Informatie geldend op 01-07-2021

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Belastingwet BES
  Artikel: 5.2
 2. Besluit fiscale eenheid 2003
  Artikel: 35
 3. Besluit kwalificatie Braziliaanse interest on net equity
  Tekst: tekst
 4. Competentieregeling (tussen)houdsters en dienstverleningslichamen
  Tekst: tekst
 5. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting; geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden en toelichting
  Teksten: tekst, 1
 6. Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971
  Artikelen: 1, 2a, 2b
 7. Uitvoeringsbesluit internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
  Artikel: 3a
 8. Vennootschapsbelasting, artikel 28a; omzetting rechtspersoon
  Bijlage: 1
 9. Vennootschapsbelasting, bedrijfsfusie, toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 10. Vennootschapsbelasting, deelnemingsvrijstelling
  Tekst: tekst
 11. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, instelling en taakopdracht Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering
  Tekst: tekst
 12. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting; fiscale beleggingsinstelling
  Tekst: tekst
 13. Vennootschapsbelasting, geautomatiseerde berekening voorkoming dubbele belasting; toelichting op gehanteerde uitgangspunten (Syllabus VVV-IBR)
  Bijlage: bij het besluit van 9 maart 2021, nr. 2021-49042
 14. Vennootschapsbelasting, juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 15. Vennootschapsbelasting, juridische fusie; toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 16. Vennootschapsbelasting, zuivere splitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 17. Vennootschapsbelasting; art. 14c; geruisloze terugkeer
  Tekst: tekst
 18. Voorkoming van dubbele belasting, voorkoming onder de toepassing van de belastingverdragen
  Tekst: tekst
 19. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 3.65
 20. Wet op de dividendbelasting 1965
  Artikelen: 1, 4, 11
 21. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikelen: 2, 8, 10a, 11, 12aa, 13aa, 13ba, 13d, 15, 15ac, 18, 28b, 28c
 22. Wet werken aan winst
  Artikel: VIIId
 23. Wijzigingswet Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (invoering aftrekverbod aankoopkosten van een deelneming)
  Artikel: III
Terug naar begin van de pagina