Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geldend van 01-07-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 12bc

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Terug naar begin van de pagina