Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 10a

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit voorkoming dubbele belasting 2001
  Artikel: 36
 2. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, afschrijvingen
  Tekst: tekst
 3. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting; geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden en toelichting
  Bijlage: 1
 4. Invorderingswet 1990
  Artikel: 40
 5. Leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies
  Tekst: tekst
 6. Loonheffingen, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, pensioenen; prijsgeven pensioenrechten door directeur-grootaandeelhouder i.v.m. onderdekking
  Tekst: tekst
 7. Mijnbouwwet
  Artikel: 68
 8. Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971
  Artikel: 2b
 9. Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer
  Artikel: 5c
 10. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikelen: 10a, 10ab
 11. Vennootschapsbelasting, bedrijfsfusie, toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Teksten: tekst, 1, 7
 12. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, instelling en taakopdracht Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering
  Tekst: tekst
 13. Vennootschapsbelasting, geautomatiseerde berekening voorkoming dubbele belasting; toelichting op gehanteerde uitgangspunten (Syllabus VVV-IBR)
  Bijlage: bij het besluit van 9 maart 2021, nr. 2021-49042
 14. Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten
  Tekst: tekst
 15. Vennootschapsbelasting, juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Teksten: tekst, 1, 7
 16. Vennootschapsbelasting, juridische fusie; toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Bijlagen: 1, 6
 17. Vennootschapsbelasting, toepassing van artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 18. Vennootschapsbelasting, verliesverrekening, toepassing artikel 20a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 19. Vennootschapsbelasting, zuivere splitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Teksten: tekst, 1, 9
 20. Vragen en antwoorden met betrekking tot besluit Dienstverleningslichamen en zekerheid vooraf (DGB 2014/3101), besluit Behandeling verzoeken zekerheid vooraf in vorm van Advance Tax Ruling (ATR) (DGB 2014/3099)
  Tekst: tekst
 21. Wet bronbelasting 2021
  Artikelen: 1.2, 2.1, 6.2
 22. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 3.56, 3.57
 23. Wet op de dividendbelasting 1965
  Artikelen: 1, 11
 24. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikelen: 8, 8c, 12a, 12ac, 13, 13i, 13j, 13k, 15, 15ab, 15e, 18, 20a, 33b
 25. Wet spoedreparatie fiscale eenheid
  Artikel: III
 26. Wijzigingswet Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (invoering aftrekverbod aankoopkosten van een deelneming)
  Artikel: II
 27. Wijzigingswet Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (vervallen concernfinancieringsregeling)
  Artikel: II
 28. Wijzigingswet Wet op de vennootschapsbelasting 1969 ivm tegengaan uitholling belastinggrondslag en versterken fiscale infrastructuur
  Artikel: II
Terug naar begin van de pagina