Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 10

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Bijstellingsregeling directe belastingen 2017
  2. Bijstellingsregeling directe belastingen 2018
Terug naar begin van de pagina