Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 15ai

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Vennootschapsbelasting, fiscale eenheid
Terug naar begin van de pagina