Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 14a

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2010

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit fiscale eenheid 2003
  Artikelen: 14, 17
 2. Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 3. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, herinvesteringsreserve; Verzamelbesluit
  Circulaired.divisie: 7.1
 4. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, lijfrente in de winstsfeer, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 5. Mijnbouwwet
  Artikel: 68
 6. Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971
  Artikelen: 1, 2c
 7. Uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting
  Artikel: 10
 8. Vennootschapsbelasting, artikel 28a; omzetting rechtspersoon
  Bijlage: 3
 9. Vennootschapsbelasting, bedrijfsfusie, toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Teksten: tekst, tekst, 4
 10. Vennootschapsbelasting, juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Teksten: tekst, tekst, 1, 2, 3, 5, 6, 7
 11. Vennootschapsbelasting, juridische fusie; toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Bijlage: 4
 12. Vennootschapsbelasting, zuivere splitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Teksten: tekst, tekst, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9
 13. Vennootschapsbelasting; art. 14c; geruisloze terugkeer
  Bijlage: 1
 14. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikelen: 2, 10a, 18, 34h
 15. Wet werken aan winst
  Artikel: XII
 16. Wijzigingswet Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (vervallen concernfinancieringsregeling)
  Artikel: II
 17. Wijzigingswet Wet op de vennootschapsbelasting 1969, enz. (fiscale begeleiding van de overgang van vermogen onder algemene titel bij rechtspersonen op de voet van Boek 2 van het BW)
  Artikel: VI
 18. Wijzigingswet belastingwetten c.a. (Vervolgwijzigingen in samenhang met de Belastingherziening 2001)
  Artikelen: XIV, XVII
Terug naar begin van de pagina