Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geldend van 17-05-2019 t/m 31-12-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 13ab

Informatie geldend op 17-05-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Vennootschapsbelasting, deelnemingsvrijstelling
Terug naar begin van de pagina