Uitvoering Wet Werkloosheidsvoorziening (gelijkstelling vreemdelingen met Nederlanders)

Geraadpleegd op 28-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 04-05-1972.
Geldend van 04-05-1972 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 04-05-1972

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 04-05-1972)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
18-07-1969 Nieuwe-regeling 10-07-1969 Stcrt. 1969, 137 32.451/IIIa 10-07-1969 Stcrt. 1969, 137
Naar boven