Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

Geldend van 01-10-2012 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
Afkortingen WHVZ
Whvbz
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002660
RechtsgebiedOndernemingspraktijk
OverheidsthemaEconomie en ondernemen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 2. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving
 3. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Inpsectoraat-Generaal VROM 2012
 4. Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
 5. Drinkwaterbesluit
 6. Regeling hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
 7. Regeling kennisgeving badinrichtingen
 8. Wijzigingsbesluit Besluit hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden (uitbreiding tot badinrichtingen, onderscheid tussen de verschillende typen bassins, enz.)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving
  Artikelen: 1, 5, 7
 2. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Delft 2009
  Artikel: 2
 3. Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
  Artikel: 1
 4. Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar
  Bijlage: A-I
 5. Regeling indicatieve vaststelling reikwijdte Dienstenwet
  Bijlage: , bedoeld in artikel 1
 6. Regeling kennisgeving badinrichtingen
  Artikel: 4
 7. Richtlijn bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid milieu- en keurfeiten (art. 257ba, tweede lid, Sv)
  Tekst: tekst
Terug naar begin van de pagina