Burgerlijk Wetboek Boek 1

Geraadpleegd op 24-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 80d

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Boek 1

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikelen 16, 284, 479b, 585
 2. Besluit burgerlijke stand 1994
  Artikel 68

Verwijzingen naar Titel 5A

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikel 284
 2. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikel 392
 3. Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand
  Artikel 2a

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2021)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 35348
01-01-2020 Wijziging 18-07-2019 Stb. 2019, 283
rectificatie in
Stb. 2019, 283
34231 17-09-2019 Stb. 2019, 352
01-03-2009 Wijziging 27-11-2008 Stb. 2008, 500 30145 06-02-2009 Stb. 2009, 56
01-01-1998 Nieuw 05-07-1997 Stb. 1997, 324 23761 17-12-1997 Stb. 1997, 661
Naar boven