Burgerlijk Wetboek Boek 1

Geraadpleegd op 19-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 80c

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit Huwelijksgoederenregister 1969
  Artikel: 1
 2. Besluit burgerlijke stand 1994
  Artikelen: 59, 60a
 3. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikelen: 9, 21, 80d, 80e
 4. Burgerlijk Wetboek Boek 4
  Artikel: 8

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Boek 1

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikelen 16, 284, 479b, 585
 2. Besluit burgerlijke stand 1994
  Artikel 68

Verwijzingen naar Titel 5A

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikel 284
 2. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikel 392
 3. Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand
  Artikel 2a

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2021)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 36003
01-03-2009 Wijziging 27-11-2008 Stb. 2008, 500 30145 06-02-2009 Stb. 2009, 56
01-01-2005 Wijziging 06-07-2004 Stb. 2004, 334 28924 30-11-2004 Stb. 2004, 621
01-08-2002 Wijziging 21-03-2002 Stb. 2002, 176 27117 25-06-2002 Stb. 2002, 346
01-04-2001 Wijziging 21-12-2000 Stb. 2001, 9 26672 20-03-2001 Stb. 2001, 145
01-01-1998 Nieuw 05-07-1997 Stb. 1997, 324 23761 17-12-1997 Stb. 1997, 661
Naar boven