Burgerlijk Wetboek Boek 1

Geraadpleegd op 29-05-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m 30-09-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 20

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikelen: 20a, 20b, 20e
 2. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikel: 6
 3. Wet basisregistratie personen
  Artikel: 2.27

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 4

 1. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuurlijke Personen vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Bijlage Basisselectiedocument

Verwijzingen naar Boek 1

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
  Artikelen 16, 284, 479b, 585
 2. Besluit burgerlijke stand 1994
  Artikel 68

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 35825
01-07-2014 Wijziging 18-12-2013 Stb. 2014, 1 33351 19-06-2014 Stb. 2014, 222 Alg. 1
01-04-2014 Wijziging 25-11-2013 Stb. 2013, 480 33032 20-03-2014 Stb. 2014, 132
01-03-2009 Wijziging 27-11-2008 Stb. 2008, 500 30145 06-02-2009 Stb. 2009, 56
15-10-2005 Wijziging 08-09-2005 Stb. 2005, 455 28863 29-09-2005 Stb. 2005, 484 Alg. 2
01-05-2004 Wijziging 05-02-2004 Stb. 2004, 50 29217 05-02-2004 Stb. 2004, 50
01-04-2001 Wijziging 21-12-2000 Stb. 2001, 9 26672 20-03-2001 Stb. 2001, 145
02-03-2001 Wijziging 13-12-2000 Stb. 2001, 11 26862 16-02-2001 Stb. 2001, 103
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
01-04-1998 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 772 24649 21-02-1998 Stb. 1998, 126
01-01-1998 Wijziging 30-10-1997 Stb. 1997, 506 23714 19-11-1997 Stb. 1997, 564
Wijziging 05-07-1997 Stb. 1997, 324 23761 17-12-1997 Stb. 1997, 661
Wijziging 10-04-1997 Stb. 1997, 161 22408 19-11-1997 Stb. 1997, 563
01-04-1995 Wijziging 07-07-1994 Stb. 1994, 570 22487 14-10-1994 Stb. 1994, 774
01-01-1995 Vervallen 14-10-1993 Stb. 1993, 555 21847 25-10-1994 Stb. 1994, 777
Nieuw 14-10-1993 Stb. 1993, 555 21847 25-10-1994 Stb. 1994, 777
01-09-1987 Wijziging 13-05-1987 Stb. 1987, 246 18620 17-06-1987 Stb. 1987, 310
25-06-1971 Wijziging 31-03-1971 Stb. 1971, 397 1162 31-03-1971 Stb. 1971, 397
01-01-1970 Wijziging 28-05-1969 Stb. 1969, 257 3767 04-06-1969 Stb. 1969, 259
Wijziging 28-05-1969 Stb. 1969, 258 04-06-1969 Stb. 1969, 259
Nieuwe-regeling 11-12-1958 Stb. 1958, 590 04-06-1969 Stb. 1969, 259
Wijziging 11-12-1958 Stb. 1958, 591 04-06-1969 Stb. 1969, 259

Opmerkingen

 1. Artikel III van Stb. 2014/1 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. Artikel XIII van Stb. 2005/455 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
Naar boven