Burgerlijk Wetboek Boek 1

Geraadpleegd op 27-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m 30-09-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 19e

Informatie geldend op 01-01-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikel: 19i
 2. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikel: 6
 3. Toepassing artikel 19e, achtste lid, Boek 1 BW
  Tekst: tekst

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 4

 1. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuurlijke Personen vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Bijlage Basisselectiedocument

Verwijzingen naar Afdeling 4

 1. Regeling zeevarenden
  Bijlage F

Verwijzingen naar Boek 1

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
  Artikelen 16, 284, 479b, 585
 2. Besluit burgerlijke stand 1994
  Artikel 68

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 14-10-1993
samen met
08-10-2014
Stb. 1993, 555
samen met
Stb. 2014, 380
21847
samen met
32444
01-07-2023 Wijziging 09-03-2023 Stb. 2023, 84 35348 05-04-2023 Stb. 2023, 118
01-10-2022 Wijziging 22-08-2022 Stb. 2022, 345 36003 16-09-2022 Stb. 2022, 364
01-01-2020 Wijziging 08-10-2014
samen met
25-11-2013
Stb. 2014, 380
samen met
Stb. 2013, 480
32444
samen met
33032
06-11-2019 Stb. 2019, 419 Alg. 1
01-04-2014 Wijziging 25-11-2013 Stb. 2013, 480 33032 20-03-2014 Stb. 2014, 132
01-01-1995 Nieuw 14-10-1993 Stb. 1993, 555 21847 25-10-1994 Stb. 1994, 777
01-01-1995 Wijziging 14-10-1993 Stb. 1993, 555 21847 25-10-1994 Stb. 1994, 777

Opmerkingen

 1. Abusievelijk zijn in artikel Va, tweede lid, van Stb. 2013/480 wijzigingen geformuleerd die niet kunnen worden doorgevoerd.1)
Naar boven