Burgerlijk Wetboek Boek 1

Geraadpleegd op 09-12-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m 30-09-2022

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2021)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 14-10-1993
samen met
08-10-2014
Stb. 1993, 555
samen met
Stb. 2014, 380
21847
samen met
32444
Aanhangig 35348
01-10-2022 Wijziging 22-08-2022 Stb. 2022, 345 36003 16-09-2022 Stb. 2022, 364
01-01-2020 Wijziging 08-10-2014
samen met
25-11-2013
Stb. 2014, 380
samen met
Stb. 2013, 480
32444
samen met
33032
06-11-2019 Stb. 2019, 419 Alg. 1
01-04-2014 Wijziging 25-11-2013 Stb. 2013, 480 33032 20-03-2014 Stb. 2014, 132
01-01-1995 Nieuw 14-10-1993 Stb. 1993, 555 21847 25-10-1994 Stb. 1994, 777
01-01-1995 Wijziging 14-10-1993 Stb. 1993, 555 21847 25-10-1994 Stb. 1994, 777

Opmerkingen

  1. Abusievelijk zijn in artikel Va, tweede lid, van Stb. 2013/480 wijzigingen geformuleerd die niet kunnen worden doorgevoerd.1)
Naar boven