Burgerlijk Wetboek Boek 1

Geraadpleegd op 28-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m 30-09-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 28a

Informatie geldend op 01-01-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit aanwijzing deskundigen transgenders

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit aanwijzing deskundigen transgenders
  Artikel: 1
 2. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikelen: 28, 28b
 3. Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid
  Artikel: 4

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 35825
01-07-2014 Wijziging 18-12-2013 Stb. 2014, 1 33351 19-06-2014 Stb. 2014, 222 Alg. 1
01-01-1995 Nieuw 14-10-1993 Stb. 1993, 555 21847 25-10-1994 Stb. 1994, 777

Opmerkingen

 1. Artikel III van Stb. 2014/1 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven