Burgerlijk Wetboek Boek 1

Geraadpleegd op 21-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m 30-09-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 7

Informatie geldend op 01-01-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 2

  1. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
    Tekst tekst

Verwijzingen naar Boek 1

  1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
    Artikelen 16, 284, 479b, 585
  2. Besluit burgerlijke stand 1994
    Artikel 68

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-04-2014 Wijziging 25-11-2013 Stb. 2013, 480 33032 20-03-2014 Stb. 2014, 132 Alg. 1
01-10-2009 Wijziging 13-05-2009 Stb. 2009, 385 31769 13-05-2009 Stb. 2009, 385
01-04-1998 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 772 24649 21-02-1998 Stb. 1998, 126
01-01-1998 Wijziging 10-04-1997 Stb. 1997, 161 22408 19-11-1997 Stb. 1997, 563
15-12-1995 Wijziging 06-12-1995 Stb. 1995, 592 24259 06-12-1995 Stb. 1995, 592
01-09-1987 Wijziging 13-05-1987 Stb. 1987, 246 18620 17-06-1987 Stb. 1987, 310
15-06-1983 Wijziging 27-05-1983 Stb. 1983, 265 17698 27-05-1983 Stb. 1983, 265
01-01-1970 Wijziging 28-05-1969 Stb. 1969, 257 3767 04-06-1969 Stb. 1969, 259
Wijziging 28-05-1969 Stb. 1969, 258 04-06-1969 Stb. 1969, 259
Nieuwe-regeling 11-12-1958 Stb. 1958, 590 04-06-1969 Stb. 1969, 259
Wijziging 11-12-1958 Stb. 1958, 591 04-06-1969 Stb. 1969, 259

Opmerkingen

  1. Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.1)
Naar boven