Burgerlijk Wetboek Boek 1

Geraadpleegd op 22-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 01-01-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 2

  1. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
    Tekst tekst

Verwijzingen naar Boek 1

  1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
    Artikelen 16, 284, 479b, 585
  2. Besluit burgerlijke stand 1994
    Artikel 68

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2021)

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 35990
01-04-2014 Wijziging 27-11-2013 Stb. 2013, 486 33526 20-03-2014 Stb. 2014, 134
Wijziging 25-11-2013 Stb. 2013, 480 33032 20-03-2014 Stb. 2014, 132
01-01-2014 Wijziging 16-10-2013 Stb. 2013, 414 33054 30-10-2013 Stb. 2013, 435
01-03-2009 Wijziging 27-06-2008 Stb. 2008, 270 30584 18-12-2008 Stb. 2009, 1 Alg. 1
28-02-2009 Wijziging 09-10-2008 Stb. 2008, 410 29353 06-02-2009 Stb. 2009, 56
01-04-2001 Wijziging 21-12-2000 Stb. 2001, 10 26673 20-03-2001 Stb. 2001, 145
Wijziging 13-12-2000 Stb. 2001, 11 26862 20-03-2001 Stb. 2001, 145
01-04-1998 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 772 24649 21-02-1998 Stb. 1998, 126
01-01-1998 Wijziging 10-04-1997 Stb. 1997, 161 22408 19-11-1997 Stb. 1997, 563
01-01-1970 Nieuwe-regeling 28-05-1969 Stb. 1969, 257 3767 04-06-1969 Stb. 1969, 259
01-01-1970 Wijziging 28-05-1969 Stb. 1969, 257 3767 04-06-1969 Stb. 1969, 259
Wijziging 28-05-1969 Stb. 1969, 258 04-06-1969 Stb. 1969, 259
Wijziging 11-12-1958 Stb. 1958, 591 04-06-1969 Stb. 1969, 259

Opmerkingen

  1. Abusievelijk geeft het Staatsblad een wijzigingsopdracht voor de tweede volzin in plaats van de derde volzin.1)
Naar boven