Burgerlijk Wetboek Boek 1

Geldend van 01-01-2013 t/m 30-06-2013

Wetstechnische informatie voor Artikel 18c

Informatie geldend op 01-01-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit burgerlijke stand 1994
 2. Vervanging vermiste 10-jarenklappers gemeente Westerbork

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikel: 6
 2. Wetboek van Strafrecht
  Artikel: 71

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Titel 4

 1. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuurlijke Personen vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Bijlage Basisselectiedocument

Verwijzingen naar Boek 1

 1. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikelen 16, 284, 475c, 479b, 585
 2. Besluit burgerlijke stand 1994
  Artikel 68
Terug naar begin van de pagina