Vaststelling geldswaarde niet-geldelijke inkomsten

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geraadpleegd op 29-05-2024.
Geldend van 23-02-1969 t/m 31-12-2004

Vaststelling geldswaarde niet-geldelijke inkomsten

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

Gelet op artikel 6, derde lid, tweede volzin, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Stb. 1968, 657);

Gezien het advies van de Stichting van de Arbeid van 5 februari 1969, nr. S.A. 30926/P.Bu;

Besluit:

[Regeling vervallen per 01-01-2005]

's-Gravenhage, 21 februari 1969

De

Minister

voornoemd,

B. Roolvink

Naar boven