Kostenwet invordering rijksbelastingen

Geraadpleegd op 20-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 01-01-2022

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2005 Wijziging 16-12-2004 Stb. 2004, 654 29758 16-12-2004 Stb. 2004, 654 Inwtr. 1
01-02-2004 Wijziging 20-11-2003 Stb. 2003, 481 28917 20-11-2003 Stb. 2003, 481 Inwtr. 2
01-06-1990 Vervallen 30-05-1990 Stb. 1990, 222 21135 30-05-1990 Stb. 1990, 222
01-04-1969 Nieuwe-regeling 12-02-1969 Stb. 1969, 83 8910 22-03-1969 Stb. 1969, 119

Opmerkingen

  1. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.1)
  2. Bij Stb. 2003/481 is in artikel II een bepaling betreffende de toepassing gepubliceerd.2)
Naar boven