Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Toekomstige wijziging(en) op 01-07-2024.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2019.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 29-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkortingen WML
Wml
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0002638
Rechtsgebied Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
Overheidsthema Werk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving 2012
 2. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
 3. Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag 2018
 4. Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
 5. Besluit invoering minimumuurloon
 6. Besluit minimumjeugdloon
 7. Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag
 8. Regeling minimumloon en minimumvakantiebijslag
 9. Regeling team criminele inlichtingen Nederlandse Arbeidsinspectie-DO
 10. Regeling voorwaarden en publicatie stukloonnorm
 11. SZW-intrekkingsregeling 2004
 12. Wijzigingsbesluit Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag, enz. (openbaar maken inspectiegegevens)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel preventieve stillegging arbeidswetten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
  Artikelen: 1.1, 1.2
 2. Algemeen militair ambtenarenreglement
  Artikel: 16e
 3. Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag 2018
  Artikelen: 1, 5, 9, 12
 4. Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 2023
  Artikel: 6
 5. Beleidsregel preventieve stillegging arbeidswetten
  Artikel: 4
 6. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
  Bijlage: bedoeld in artikel 1 van de Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
 7. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10a Wet Avv 2023
  Bijlage: I
 8. Beleidsregels RCN-unit SZW uitvoering Wav BES
  Tekst: tekst
 9. Besluit SUWI
  Artikel: 5.4
 10. Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd
  Artikel: 7
 11. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren
  Artikel: 1
 12. Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie
  Artikel: 1
 13. Besluit loondispensatie Wajong
  Artikel: 3
 14. Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikel: 1
 15. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel: 626
 16. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  Artikel: 1
 17. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Tekst: tekst
 18. Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn
  Artikel: III
 19. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit WBJA 2015
  Artikel: 4
 20. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Meldingen en Verzoeken 2022
  Artikel: 14
 21. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Toezicht 2017
  Artikel: 6
 22. Regeling Jeugdwet
  Artikelen: 8a, 8b
 23. Regeling langdurige zorg
  Artikelen: 5.16, 5.22, 5.23
 24. Regeling minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikel: 1
 25. Regeling statistiek Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
  Bijlage: 2
 26. Regeling voorwaarden en publicatie stukloonnorm
  Artikel: 1
 27. SZW-intrekkingsregeling 2004
  Artikel: XXXI
 28. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikel: 6
 29. Subsidieregeling ESF 2014–2020
  Bijlage: 1a
 30. Subsidieregeling ESF+ 2021–2027
  Artikel: 2e.4
 31. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikelen: 1, 2b
 32. Uitvoeringsregeling Wmo 2015
  Artikelen: 2a, 2b
 33. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: XXII
 34. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: XXIV
 35. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: XXIII
 36. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: XXI
 37. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: XXII
 38. Verzamelwet SZW 2020
  Artikel: XVIIa
 39. Verzamelwet SZW 2021
  Artikel: XIII
 40. Verzamelwet SZW 2022
  Artikel: XXI
 41. Verzamelwet SZW 2024
  Artikel: XVI
 42. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: XIII
 43. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Tekst: tekst
 44. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst
 45. Wet aanpak schijnconstructies
 46. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:20, 3:63, 5.5.3, 59a
 47. Wet betaald ouderschapsverlof
  Artikel: VIII
 48. Wet gevolgen brutering uitkeringsregelingen
  Artikelen: 1, 2, 3, 7, 18
 49. Wet invoering minimumuurloon
 50. Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten
  Artikel: 10
 51. Wijzigingswet Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (toepassing verklaren van die wet op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht)
 52. Wijzigingswet Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (verduidelijken rechtsvermoeden werkgeverschap)
 53. Wijzigingswet Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, enz. (verlaging leeftijd volwassenminimumloon, i.v.m. stukloon en meerwerk, enz.)
 54. Ziektewet
  Artikel: 76a

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2024

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 35636
Aanhangig 36446
Aanhangig 36488
Aanhangig 36545
Wijziging 11-12-2019
samen met
09-03-2017
Stb. 2019, 483
samen met
Stb. 2017, 123
35275
samen met
32550
Wijziging 30-09-2015 Stb. 2015, 376 34073
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124
01-07-2024 Wijziging 17-04-2024 Stcrt. 2024, 13508 17-04-2024 Stcrt. 2024, 13508
Wijziging 08-11-2023 Stb. 2023, 417 36415 29-11-2023 Stb. 2023, 437
Wijziging 09-10-2023 Stcrt. 2023, 28170 09-10-2023 Stcrt. 2023, 28170
Wijziging 12-05-2023
samen met
21-12-2022
Stb. 2023, 168
samen met
Stb. 2022, 543
35335
samen met
36216
27-06-2023 Stb. 2023, 247
Wijziging 17-04-2023 Stcrt. 2023, 12023 17-04-2023 Stcrt. 2023, 12023
Wijziging 03-10-2022 Stb. 2022, 381 03-10-2022 Stb. 2022, 381
Wijziging 13-10-2021 Stb. 2021, 592 35613 26-11-2021 Stb. 2021, 595
Wijziging 26-04-2022 Stcrt. 2022, 11945 26-04-2022 Stcrt. 2022, 11945
Wijziging 25-10-2021
samen met
25-10-2021
Stb. 2021, 500
samen met
Stb. 2021, 499
35112
samen met
33328
25-10-2021 Stb. 2021, 499
Wijziging 15-12-2021 Stb. 2021, 627 35897 15-12-2021 Stb. 2021, 628
Wijziging 12-10-2021 Stcrt. 2021, 44177 12-10-2021 Stcrt. 2021, 44177
Wijziging 20-04-2021 Stcrt. 2021, 21343 20-04-2021 Stcrt. 2021, 21343
Wijziging 25-11-2020 Stb. 2020, 496 35494 18-06-2021 Stb. 2021, 303
Wijziging 25-11-2020 Stb. 2020, 496 35494 30-11-2020 Stb. 2020, 497
Wijziging 07-10-2020 Stcrt. 2020, 53099 07-10-2020 Stcrt. 2020, 53099
Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 249 35358 09-07-2020 Stb. 2020, 250
Wijziging 10-04-2020 Stcrt. 2020, 22092 10-04-2020 Stcrt. 2020, 22092
Wijziging 11-12-2019
samen met
14-11-2018
Stb. 2019, 483
samen met
Stb. 2018, 451
35275
samen met
34967
17-11-2018 Stb. 2018, 452
Wijziging 11-12-2019 Stb. 2019, 483 35275 11-12-2019 Stb. 2019, 484
Wijziging 10-10-2019 Stcrt. 2019, 56680 10-10-2019 Stcrt. 2019, 56680
Wijziging 08-04-2019 Stcrt. 2019, 20730 08-04-2019 Stcrt. 2019, 20730
Wijziging 25-01-2017 Stb. 2017, 24 34573 12-04-2017 Stb. 2017, 185
Wijziging 17-10-2018 Stb. 2018, 424 34977 08-11-2018 Stb. 2018, 425
Wijziging 15-10-2018 Stcrt. 2018, 59237 15-10-2018 Stcrt. 2018, 59237
Wijziging 25-01-2017 Stb. 2017, 24 34573 12-04-2017 Stb. 2017, 185
Wijziging 09-05-2018 Stcrt. 2018, 27822 09-05-2018 Stcrt. 2018, 27822
Wijziging 29-11-2017 Stb. 2017, 484 34766 06-12-2017 Stb. 2017, 485
Wijziging 09-10-2017 Stcrt. 2017, 58642 09-10-2017 Stcrt. 2017, 58642
Wijziging 29-03-2017 Stb. 2017, 290 33623 29-03-2017 Stb. 2017, 290
Wijziging 25-01-2017 Stb. 2017, 24 34573 12-04-2017 Stb. 2017, 185
Wijziging 15-05-2017 Stcrt. 2017, 28138 15-05-2017 Stcrt. 2017, 28138
Wijziging 25-01-2017 Stb. 2017, 24 34573 12-04-2017 Stb. 2017, 185
Wijziging 14-11-2016 Stb. 2016, 471 34528 26-11-2016 Stb. 2016, 472
Wijziging 04-11-2016 Stcrt. 2016, 60172 04-11-2016 Stcrt. 2016, 60172
Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 233 34108 19-05-2016
samen met
07-12-2015
samen met
16-06-2015
Stb. 2016, 198
samen met
Stb. 2015, 496
samen met
Stb. 2015, 234
Wijziging 09-05-2016 Stcrt. 2016, 24815 09-05-2016 Stcrt. 2016, 24815
Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 464 34273 02-12-2015 Stb. 2015, 465
Wijziging 29-10-2015 Stcrt. 2015, 38647 29-10-2015 Stcrt. 2015, 38647
Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 233 34108 16-06-2015 Stb. 2015, 234
t/m 01-07-2015 1) Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 464 34273 02-12-2015 Stb. 2015, 465
Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 233 34108 16-06-2015 Stb. 2015, 234
Wijziging 08-04-2015 Stcrt. 2015, 10678 08-04-2015 Stcrt. 2015, 10678
Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 571 33910 17-12-2014 Stb. 2014, 576
t/m 01-01-2014 2) Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
Wijziging 14-10-2014 Stcrt. 2014, 29850 14-10-2014 Stcrt. 2014, 29850
Wijziging 13-05-2014 Stcrt. 2014, 13936 13-05-2014 Stcrt. 2014, 13936
Wijziging 13-11-2013
samen met
30-10-2013
Stcrt. 2013, 32425
samen met
Stcrt. 2013, 31007
30-10-2013 Stcrt. 2013, 31007
Wijziging 09-10-2013 Stb. 2013, 405 33579 25-11-2013 Stb. 2013, 497
Wijziging 22-04-2013 Stcrt. 2013, 11355 22-04-2013 Stcrt. 2013, 11355
Wijziging 12-10-2012 Stcrt. 2012, 21293 12-10-2012 Stcrt. 2012, 21293
Wijziging 04-10-2012 Stb. 2012, 462 33207 11-10-2012 Stb. 2012, 498
Wijziging 02-08-2012 Stb. 2012, 361 12-07-2012 Stb. 2012, 329
Wijziging 06-06-2011 Stb. 2011, 288 32131 06-02-2012 Stb. 2012, 45
Wijziging 27-09-2012 Stb. 2012, 657 33133 27-09-2012 Stb. 2012, 657
Wijziging 14-05-2012 Stcrt. 2012, 9951 14-05-2012 Stcrt. 2012, 9951
Wijziging 09-02-2012 Stb. 2012, 72 32896 09-02-2012 Stb. 2012, 72
Wijziging 01-11-2011 Stcrt. 2011, 20082 01-11-2011 Stcrt. 2011, 20082
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2011, 9 32383 26-02-2011 Stb. 2011, 121
Wijziging 10-05-2011 Stcrt. 2011, 8513 10-05-2011 Stcrt. 2011, 8513
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2011, 8 32397 02-02-2011 Stb. 2011, 55
Wijziging 27-01-2011 Stb. 2011, 27 32486 27-01-2011 Stb. 2011, 27
Wijziging 01-11-2010 Stcrt. 2010, 17432 01-11-2010 Stcrt. 2010, 17432
Wijziging 19-05-2010 Stcrt. 2010, 7928 19-05-2010 Stcrt. 2010, 7928
Wijziging 20-11-2009 Stcrt. 2009, 18656 20-11-2009 Stcrt. 2009, 18656
Wijziging 02-07-2009 Stb. 2009, 318 31811 18-07-2009 Stb. 2009, 319
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 28-05-2009 Stcrt. 2009, 103 28-05-2009 Stcrt. 2009, 103
Wijziging 10-11-2008 Stcrt. 2008, 227 10-11-2008 Stcrt. 2008, 227
Wijziging 20-05-2008 Stcrt. 2008, 99 20-05-2008 Stcrt. 2008, 99
Wijziging 29-11-2007 Stb. 2007, 551 31229 14-12-2007 Stb. 2007, 552
Wijziging 15-10-2007 Stcrt. 2007, 207 15-10-2007 Stcrt. 2007, 207
Wijziging 10-05-2007 Stcrt. 2007, 97 10-05-2007 Stcrt. 2007, 97
Wijziging 05-03-2007 Stb. 2007, 98 30678 01-05-2007 Stb. 2007, 157
Wijziging 31-10-2006 Stcrt. 2006, 218 31-10-2006 Stcrt. 2006, 218
Wijziging 19-05-2006 Stcrt. 2006, 117 19-05-2006 Stcrt. 2006, 117
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 708 30238 22-12-2005 Stb. 2005, 709
Wijziging 16-11-2005 Stcrt. 2005, 228 16-11-2005 Stcrt. 2005, 228
Wijziging 10-12-2004 Stb. 2004, 709 10-12-2004 Stb. 2004, 709
Wijziging 24-06-2004 Stb. 2004, 311 28219 18-10-2004 Stb. 2004, 548
Wijziging 19-12-2003 Stb. 2003, 559 19-12-2003 Stb. 2003, 559
Wijziging 19-05-2003 Stcrt. 2003, 96 19-05-2003 Stcrt. 2003, 96
Wijziging 12-12-2002 Stb. 2002, 615 28607 12-12-2002 Stb. 2002, 615
Wijziging 10-10-2002 Stcrt. 2002, 198 10-10-2002 Stcrt. 2002, 198
Wijziging 23-05-2002 Stcrt. 2002, 97 23-05-2002 Stcrt. 2002, 97
Wijziging 02-10-2001 Stcrt. 2001, 192 02-10-2001 Stcrt. 2001, 192
Wijziging 27-09-2001 Stb. 2001, 481 27472 27-09-2001 Stb. 2001, 481
01-12-2001 Wijziging 16-11-2001 Stb. 2001, 568 27208 20-11-2001 Stb. 2001, 569
01-01-2001 Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 571 27184 14-12-2000 Stb. 2000, 571
24-12-1999 Wijziging 15-12-1999 Stb. 1999, 564 26722 15-12-1999 Stb. 1999, 564
01-07-1999 Wijziging 03-04-1999 Stb. 1999, 253 25695 17-06-1999 Stb. 1999, 254
01-01-1999 Wijziging 24-12-1998 Stb. 1998, 741 26257 02-06-1998 Stb. 1998, 332
Wijziging 14-05-1998 Stb. 1998, 300 25263 02-06-1998 Stb. 1998, 332
01-01-1998 Wijziging 04-12-1997 Stb. 1997, 760 25122 24-12-1997 Stb. 1997, 805
Wijziging 06-11-1997 Stb. 1997, 510 25280 11-12-1997 Stb. 1997, 581
01-04-1997 Wijziging 14-11-1996 Stb. 1996, 562 24770 10-01-1997 Stb. 1997, 37
26-07-1995 Wijziging 10-07-1995 Stb. 1995, 355 23983 10-07-1995 Stb. 1995, 355
01-01-1995 Wijziging 23-12-1994 Stb. 1994, 936 23943 23-12-1994 Stb. 1994, 936
01-01-1994 Wijziging 01-11-1993 Stb. 1993, 573 20291 01-11-1993 Stb. 1993, 573
01-02-1993 Wijziging 02-11-1992 Stb. 1992, 592 22178 14-01-1993 Stb. 1993, 44
01-01-1993 Wijziging 24-09-1992 Stb. 1992, 536 22191 24-09-1992 Stb. 1992, 536
01-01-1992 Wijziging 03-12-1991
samen met
25-10-1989
Stb. 1991, 607
samen met
Stb. 1989, 490
19077 20-02-1990 Stb. 1990, 90
29-11-1991 Wijziging 14-11-1991 Stb. 1991, 624 22012 14-11-1991 Stb. 1991, 624
01-06-1988 t/m 01-05-1987 Wijziging 24-12-1987 Stb. 1987, 619 19961 24-12-1987 Stb. 1987, 619
01-05-1988 Wijziging 11-02-1988 Stb. 1988, 49 19286 11-02-1988 Stb. 1988, 49
31-12-1987 t/m 01-05-1987 Wijziging 24-12-1987 Stb. 1987, 619 19961 24-12-1987 Stb. 1987, 619
01-05-1987 Wijziging 24-12-1987 Stb. 1987, 619 19961 24-12-1987 Stb. 1987, 619
01-07-1986 Wijziging 16-05-1986 Stb. 1986, 300 17384 16-06-1986 Stb. 1986, 346
24-07-1985 Wijziging 27-06-1985 Stb. 1985, 402 18865 27-06-1985 Stb. 1985, 402
01-01-1980 Wijziging 20-12-1979 Stb. 1979, 711 15900 20-12-1979 Stb. 1979, 711
10-12-1975 Wijziging 01-10-1975 Stb. 1975, 636 13416 01-10-1975 Stb. 1975, 636
22-06-1974 Wijziging 20-06-1974 Stb. 1974, 350 12909 20-06-1974 Stb. 1974, 350
22-08-1973 Wijziging 13-07-1973 Stb. 1973, 355 12422 13-07-1973 Stb. 1973, 355
18-02-1972 t/m 01-01-1972 Wijziging 26-01-1972 Stb. 1972, 43 11614 26-01-1972 Stb. 1972, 43
01-01-1972 Wijziging 26-01-1972 Stb. 1972, 43 11614 26-01-1972 Stb. 1972, 43
25-09-1970 Wijziging 06-08-1970 Stb. 1970, 376 10742 06-08-1970 Stb. 1970, 376
21-09-1970 t/m 01-07-1970 3) Wijziging 06-08-1970 Stb. 1970, 376 10742 06-08-1970 Stb. 1970, 376
01-07-1970 Wijziging 06-08-1970 Stb. 1970, 376 10742 06-08-1970 Stb. 1970, 376
21-04-1970 Wijziging 12-02-1970 Stb. 1970, 69 9716 04-04-1970 Stb. 1970, 145
24-02-1969 Nieuwe-regeling 27-11-1968 Stb. 1968, 657 27-11-1968 Stb. 1968, 657
23-02-1969 Nieuwe-regeling 27-11-1968 Stb. 1968, 657 27-11-1968 Stb. 1968, 657

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 18q1)
 2. Heeft betrekking op Artikel 18p2)
 3. Heeft betrekking op Artikel 7 , Artikel 83)
Naar boven