Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Toekomstige wijziging(en) op 01-07-2024.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2019.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 29-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag
    Artikelen: 1a, 2, 6g
  2. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
    Artikelen: 3, 4, 5, 5a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 09-03-2017
samen met
11-12-2019
Stb. 2017, 123
samen met
Stb. 2019, 483
32550
samen met
35275
Alg. 1
01-01-2018 Wijziging 29-11-2017 Stb. 2017, 484 34766 06-12-2017 Stb. 2017, 485
Wijziging 29-03-2017 Stb. 2017, 290 33623 29-03-2017 Stb. 2017, 290
11-02-2011 Wijziging 27-01-2011 Stb. 2011, 27 32486 27-01-2011 Stb. 2011, 27
01-01-1998 Wijziging 04-12-1997 Stb. 1997, 760 25122 24-12-1997 Stb. 1997, 805
01-01-1993 Wijziging 24-09-1992 Stb. 1992, 536 22191 24-09-1992 Stb. 1992, 536
24-02-1969 Nieuwe-regeling 27-11-1968 Stb. 1968, 657 27-11-1968 Stb. 1968, 657

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2019/483.1)
Naar boven