Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Geraadpleegd op 28-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 02-08-2022.
Geldend van 02-08-2022 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 12a

Informatie geldend op 02-08-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling voorwaarden en publicatie stukloonnorm

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Regeling minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikel: 3
 2. Regeling voorwaarden en publicatie stukloonnorm
  Artikelen: 1, 2, 3, 5, 7
 3. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikelen: 12b, 18b, 18p

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

 1. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikel 18n

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 02-08-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Wijziging 12-05-2023 Stb. 2023, 168 35335 27-06-2023 Stb. 2023, 247
01-01-2020 Wijziging 11-12-2019 Stb. 2019, 483 35275 11-12-2019 Stb. 2019, 484
01-01-2018 Nieuw 25-01-2017 Stb. 2017, 24 34573 12-04-2017 Stb. 2017, 185
Naar boven