Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Geraadpleegd op 23-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-05-2022.
Geldend van 01-05-2022 t/m 30-06-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 18a

Informatie geldend op 01-05-2022

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag
    Artikel: 6c
  2. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
    Artikel: 14b
  3. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
    Artikelen: 18i, 18p, 18pa

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-05-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
11-02-2011 Wijziging 27-01-2011 Stb. 2011, 27 32486 27-01-2011 Stb. 2011, 27
01-08-2009 Wijziging 02-07-2009 Stb. 2009, 318 31811 18-07-2009 Stb. 2009, 319
04-05-2007 Wijziging 05-03-2007 Stb. 2007, 98 30678 01-05-2007 Stb. 2007, 157
01-01-1998 Wijziging 06-11-1997 Stb. 1997, 510 25280 11-12-1997 Stb. 1997, 581
01-05-1988 Nieuw 11-02-1988 Stb. 1988, 49 19286 11-02-1988 Stb. 1988, 49
Naar boven