Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 18c

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving 2012
  2. Regeling team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina