Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-01-2020 t/m 30-06-2020

Annuleren

Artikel 7a

  • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op de werknemer die doorgaans op minder dan vier dagen per week uitsluitend of nagenoeg uitsluitend diensten verricht ten behoeve van het huishouden van de natuurlijke persoon tot wie hij in dienstbetrekking staat.

Annuleren
Naar boven