Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Geldend van 01-01-2020 t/m 30-06-2020

Artikel 7a

  • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op de werknemer die doorgaans op minder dan vier dagen per week uitsluitend of nagenoeg uitsluitend diensten verricht ten behoeve van het huishouden van de natuurlijke persoon tot wie hij in dienstbetrekking staat.

Terug naar begin van de pagina