Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkortingen WML
Wml
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002638
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
OverheidsthemaWerk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving 2012
 2. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
 3. Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag 2018
 4. Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
 5. Besluit minimumjeugdloon
 6. Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag
 7. Regeling minimumloon en minimumvakantiebijslag
 8. Regeling team criminele inlichtingen Inspectie SZW-DO
 9. Regeling voorwaarden en publicatie stukloonnorm
 10. SZW-intrekkingsregeling 2004
 11. Wijzigingsbesluit Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag, enz. (openbaar maken inspectiegegevens)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Beleidsregel preventieve stillegging arbeidswetten

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
  Artikelen: 1.1, 1.2
 2. Algemeen militair ambtenarenreglement
  Artikel: 16e
 3. Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag 2018
  Artikelen: 1, 5, 9, 12
 4. Beleidsregel preventieve stillegging arbeidswetten
  Artikel: 4
 5. Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
  Bijlage: bedoeld in artikel 1 van de Beleidsregel toetsingskader verzoeken artikel 10 Wet Avv
 6. Beleidsregels RCN-unit SZW uitvoering Wav BES
  Tekst: tekst
 7. Besluit SUWI
  Artikel: 5.4
 8. Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd
  Artikel: 7
 9. Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren
  Artikel: 1
 10. Besluit bovenwettelijke werkloosheidsuitkering politie
  Artikel: 1
 11. Besluit loondispensatie Wajong
  Artikel: 3
 12. Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikel: 1
 13. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikel: 626
 14. Dagloonbesluit werknemersverzekeringen
  Artikel: 1
 15. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit WBJA 2015
  Artikel: 4
 16. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Toezicht 2017
  Artikel: 6
 17. Regeling Jeugdwet
  Artikelen: 8a, 8b
 18. Regeling langdurige zorg
  Artikelen: 5.16, 5.22, 5.23
 19. Regeling minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikel: 1
 20. Regeling voorwaarden en publicatie stukloonnorm
  Artikel: 1
 21. SZW-intrekkingsregeling 2004
  Artikel: XXXI
 22. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikel: 6
 23. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikel: 1
 24. Uitvoeringsregeling Wmo 2015
  Artikelen: 2a, 2b
 25. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: XXII
 26. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: XXIV
 27. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: XXIII
 28. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: XXI
 29. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: XXII
 30. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: XIII
 31. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Tekst: tekst
 32. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Teksten: tekst, tekst
 33. Wet aanpak schijnconstructies
 34. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 2:20, 3:63, 5.5.3, 59a
 35. Wet gevolgen brutering uitkeringsregelingen
  Artikelen: 1, 2, 3, 7, 18
 36. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 10.2b
 37. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 38. Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten
  Artikel: 10
 39. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 1.1
 40. Wijzigingsbesluit Rijkswachtgeldbesluit 1959
  Artikel: X
 41. Wijzigingswet Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (toepassing verklaren van die wet op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht)
 42. Wijzigingswet Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (verduidelijken rechtsvermoeden werkgeverschap)
 43. Wijzigingswet Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, enz. (verlaging leeftijd volwassenminimumloon, i.v.m. stukloon en meerwerk, enz.)
 44. Ziektewet
  Artikel: 76a
Terug naar begin van de pagina