Wet op de omzetbelasting 1968

Geraadpleegd op 26-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 35a

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Omzetbelasting, administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 4

  1. Omzetbelasting, administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen
    Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2016 Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 455 34220 25-11-2015 Stb. 2015, 455
01-01-2013 Wijziging 15-03-2012 Stb. 2012, 115 32877 15-03-2012 Stb. 2012, 115
01-01-2011 t/m 01-01-2010 Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 871 32401 23-12-2010 Stb. 2010, 871
01-01-2008 Wijziging 15-11-2007 Stb. 2007, 463 31121 15-11-2007 Stb. 2007, 463
01-01-2004 Nieuw 18-12-2003 Stb. 2003, 530 29036 18-12-2003 Stb. 2003, 530
Naar boven