Wet op de omzetbelasting 1968

Geldend van 01-01-2020 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 33g

Informatie geldend op 01-01-2020

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Omzetbelasting; fiscaal vertegenwoordiging

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina