Wet op de omzetbelasting 1968

Geraadpleegd op 25-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 32f

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2010

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
  Artikelen: 1, 33a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 2

  Verwijzingen naar Paragraaf 2

  1. Wet op de omzetbelasting 1968
   Artikel 31

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2020)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-01-2015 Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 481 33950 03-12-2014 Stb. 2014, 481
  01-01-2010 Nieuw 03-12-2009 Stb. 2009, 546 31907 14-12-2009 Stb. 2009, 565
  Naar boven