Wet op de omzetbelasting 1968

Geldend van 01-01-2020 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 22

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Omzetbelasting, heffing van omzetbelasting bij invoer

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

  1. Omzetbelasting, heffing van omzetbelasting bij invoer
    Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina