Wet op de omzetbelasting 1968

Geldend van 01-01-2020 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 15

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Wijziging Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 (verlaging van het algemene tarief)

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Belastingen op milieugrondslag
  Tekst: tekst
 2. Belastingplan 2011
  Artikel: XXII
 3. Belastingplan 2014
  Artikel: XVII
 4. Belastingplan 2019
  Artikel: XXV
 5. Besluit Infrastructuurfonds
  Artikel: 5
 6. Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968
  Artikel: 1
 7. Circulaire spoorse doorsnijdingen 2e tranche
  Bijlage: 1
 8. Heffing van omzetbelasting ten aanzien van opties op termijncontracten (1996)
  Tekst: tekst
 9. Heffing van omzetbelasting ten aanzien van veerdiensten
  Tekst: tekst
 10. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst (uit onderneming), resultaat uit een werkzaamheid, van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten
  Tekst: tekst
 11. Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen
  Tekst: tekst
 12. Omzetbelasting, administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen
  Tekst: tekst
 13. Omzetbelasting, aftrek van omzetbelasting
  Tekst: tekst
 14. Omzetbelasting, heffing privégebruik auto en toepassing BUA
  Teksten: tekst, tekst
 15. Omzetbelasting, heffing van omzetbelasting bij invoer
  Tekst: tekst
 16. Omzetbelasting, landbouw
  Tekst: tekst
 17. Omzetbelasting, leasing
  Tekst: tekst
 18. Omzetbelasting, levering en verhuur van onroerende zaken
  Tekst: tekst
 19. Omzetbelasting, margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten
  Tekst: tekst
 20. Omzetbelasting, verleggingsregeling telecommunicatiediensten
  Tekst: tekst
 21. Omzetbelasting, vrijstelling diensten door componisten, schrijvers en journalisten
  Tekst: tekst
 22. Omzetbelasting, vrijstellingen, onderwijsvrijstelling
  Tekst: tekst
 23. Overdrachtsbelasting en omzetbelasting, samenloop
  Tekst: tekst
 24. Overdrachtsbelasting, maatstaf van heffing
  Tekst: tekst
 25. Overgangsbeschikking omzetbelasting 1968
  Artikel: 7
 26. Plaats van dienst bij prestaties schade-expertisebureaus en averij-agentschappen
  Tekst: tekst
 27. Regeling eenmalige uitkering spoorse doorsnijdingen
  Artikel: 4
 28. Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
  Artikelen: 1, 6, 6a, 10a, 11, 12, 13a
 29. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  Artikel: 12
 30. Voorschrift inzake de bij de Wet op de omzetbelasting 1968 behorende tabel II
  Tekst: tekst
 31. Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling
  Artikel: V
 32. Wet op belastingen van rechtsverkeer
  Artikelen: 3, 9, 11, 13, 15
 33. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikelen: I, 7, 8, 11, 16, 22, 28e, 28m, 29, 32d, 43, 45, 47
 34. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling accijns alsmede nader uitwerken overgangsmaatregel (wijziging heffing omzetbelasting op tabaksproducten)
  Artikel: II
 35. Wijzigingswet Wet op de omzetbelasting 1968 (implementatie Richtlijn 2009/162/EU (implementatie Technische Herzieningsrichtlijn))
  Artikel: II
 36. Wijzigingswet Wet op de omzetbelasting 1968 (verlaging van het algemene tarief)
  Artikel: II
 37. Wijzigingswet Wet op de omzetbelasting 1968, enz. (bestrijding constructies met betrekking tot onroerende zaken)
  Artikel: V
 38. Wijzigingswet Wet op de vermogensbelasting 1964, enz. (terugsluis opbrengst reparatiewetsvoorstel-btw)
  Artikel: VIII

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

 1. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikel 34b
Terug naar begin van de pagina