Wet op de omzetbelasting 1968

Geraadpleegd op 25-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 15

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Wijziging Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 (verlaging van het algemene tarief)

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Belastingen op milieugrondslag
  Tekst: tekst
 2. Belastingplan 2011
  Artikel: XXII
 3. Belastingplan 2014
  Artikel: XVII
 4. Belastingplan 2019
  Artikel: XXV
 5. Besluit Infrastructuurfonds
  Artikel: 5
 6. Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968
  Artikel: 1
 7. Circulaire spoorse doorsnijdingen 2e tranche
  Bijlage: 1
 8. Heffing van omzetbelasting ten aanzien van opties op termijncontracten (1996)
  Tekst: tekst
 9. Heffing van omzetbelasting ten aanzien van veerdiensten
  Tekst: tekst
 10. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst (uit onderneming), resultaat uit een werkzaamheid, van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten
  Tekst: tekst
 11. Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen
  Tekst: tekst
 12. Omzetbelasting, administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen
  Tekst: tekst
 13. Omzetbelasting, aftrek van omzetbelasting
  Tekst: tekst
 14. Omzetbelasting, heffing privégebruik auto en toepassing BUA
  Teksten: tekst, tekst
 15. Omzetbelasting, heffing van omzetbelasting bij invoer
  Tekst: tekst
 16. Omzetbelasting, landbouw
  Tekst: tekst
 17. Omzetbelasting, leasing
  Tekst: tekst
 18. Omzetbelasting, levering en verhuur van onroerende zaken
  Tekst: tekst
 19. Omzetbelasting, margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten
  Tekst: tekst
 20. Omzetbelasting, verleggingsregeling telecommunicatiediensten
  Tekst: tekst
 21. Omzetbelasting, vrijstelling diensten door componisten, schrijvers en journalisten
  Tekst: tekst
 22. Omzetbelasting, vrijstellingen, onderwijsvrijstelling
  Tekst: tekst
 23. Overdrachtsbelasting en omzetbelasting, samenloop
  Tekst: tekst
 24. Overdrachtsbelasting, maatstaf van heffing
  Tekst: tekst
 25. Overgangsbeschikking omzetbelasting 1968
  Artikel: 7
 26. Plaats van dienst bij prestaties schade-expertisebureaus en averij-agentschappen
  Tekst: tekst
 27. Regeling eenmalige uitkering spoorse doorsnijdingen
  Artikel: 4
 28. Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
  Artikelen: 1, 6, 6a, 10a, 11, 12, 13a
 29. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  Artikel: 12
 30. Voorschrift inzake de bij de Wet op de omzetbelasting 1968 behorende tabel II
  Tekst: tekst
 31. Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling
  Artikel: V
 32. Wet op belastingen van rechtsverkeer
  Artikelen: 3, 9, 11, 13, 15
 33. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikelen: I, 7, 8, 11, 16, 22, 28e, 28m, 29, 32d, 43, 45, 47
 34. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling accijns alsmede nader uitwerken overgangsmaatregel (wijziging heffing omzetbelasting op tabaksproducten)
  Artikel: II
 35. Wijzigingswet Wet op de omzetbelasting 1968 (implementatie Richtlijn 2009/162/EU (implementatie Technische Herzieningsrichtlijn))
  Artikel: II
 36. Wijzigingswet Wet op de omzetbelasting 1968 (verlaging van het algemene tarief)
  Artikel: II
 37. Wijzigingswet Wet op de omzetbelasting 1968, enz. (bestrijding constructies met betrekking tot onroerende zaken)
  Artikel: V
 38. Wijzigingswet Wet op de vermogensbelasting 1964, enz. (terugsluis opbrengst reparatiewetsvoorstel-btw)
  Artikel: VIII

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

 1. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikel 34b

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2022 Wijziging 22-12-2021 Stb. 2021, 656 35918 22-12-2021 Stb. 2021, 656
01-01-2015 Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 481 33950 03-12-2014 Stb. 2014, 481
01-01-2014 Wijziging 16-10-2013 Stb. 2013, 413 33637 16-10-2013 Stb. 2013, 413
01-01-2012 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 640 33004 22-12-2011 Stb. 2011, 640
t/m 01-07-2011 Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 642 33007 22-12-2011 Stb. 2011, 642
01-01-2011 t/m 01-01-2010 Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 871 32401 23-12-2010 Stb. 2010, 871
Wijziging 16-12-2010 Stb. 2010, 842 32400 16-12-2010 Stb. 2010, 842 Alg. 1
01-01-2008 Wijziging 15-11-2007 Stb. 2007, 463 31121 15-11-2007 Stb. 2007, 463
01-01-2007 Wijziging 14-12-2006 Stb. 2006, 682 30804 14-12-2006 Stb. 2006, 682
01-01-2000 Wijziging 28-10-1999 Stb. 1999, 481 26467 28-10-1999 Stb. 1999, 481
09-06-1995 Wijziging 09-03-1995 Stb. 1995, 298 23677 09-03-1995 Stb. 1995, 298
01-01-1995 Wijziging 23-12-1994 Stb. 1994, 884 23952 23-12-1994 Stb. 1994, 884
01-01-1993 Wijziging 24-12-1992 Stb. 1992, 713 22712 24-12-1992 Stb. 1992, 713
01-04-1991 Wijziging 07-03-1991 Stb. 1991, 96 21463 07-03-1991 Stb. 1991, 96
01-01-1989 Wijziging 21-12-1988 Stb. 1988, 616 20030 21-12-1988 Stb. 1988, 616
01-01-1979 Wijziging 28-12-1978 Stb. 1978, 677 14887 28-12-1978 Stb. 1978, 677
01-01-1971 Wijziging 24-12-1970 Stb. 1970, 606 10901 24-12-1970 Stb. 1970, 606
01-01-1969 Nieuwe-regeling 28-06-1968 Stb. 1968, 329 9324 28-06-1968 Stb. 1968, 329

Opmerkingen

 1. Artikel II van Stb. 2010/842 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven