Wet op de omzetbelasting 1968

Geraadpleegd op 20-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 30-06-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 6a

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

 1. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikel 34b

Verwijzingen naar Afdeling 1b

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2020)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-01-2010 Wijziging 03-12-2009 Stb. 2009, 546 31907 14-12-2009 Stb. 2009, 565
  01-01-2008 Wijziging 15-11-2007 Stb. 2007, 463 31121 15-11-2007 Stb. 2007, 463
  09-06-1995 Wijziging 09-03-1995 Stb. 1995, 298 23677 09-03-1995 Stb. 1995, 298
  01-01-1993 Nieuw 24-12-1992 Stb. 1992, 713 22712 24-12-1992 Stb. 1992, 713
  Naar boven