Wet op de omzetbelasting 1968

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 11

Informatie geldend op 01-01-2019

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. BTW-heffing bij terbeschikkingstelling personeel door sportservicebureaus
 2. Bankbedrijf, mutatietarief remisierprovisie
 3. Heffing van omzetbelasting met betrekking tot arbodiensten
 4. Heffing van omzetbelasting met betrekking tot de verkoop van aandelen (Hoge Raad 9 juli 2004, nr. 38.026)
 5. Heffing van omzetbelasting met betrekking tot het beheren van kantines
 6. Heffing van omzetbelasting met betrekking tot zgn. houdstermaatschappijen en het houden van aandelen in het algemeen
 7. Heffing van omzetbelasting ten aanzien van creditcards
 8. Heffing van omzetbelasting ten aanzien van opneming van zwervende en of noodlijdende dieren
 9. Heffing van omzetbelasting ten aanzien van opties op termijncontracten (1996)
 10. Omzetbelasting, AWBZ- en Wmo- geïndiceerde zorg
 11. Omzetbelasting, fondswerving en kantines
 12. Omzetbelasting, heffing van omzetbelasting ten aanzien van factoorsovereenkomsten
 13. Omzetbelasting, levering en verhuur van onroerende zaken
 14. Omzetbelasting, vragen en antwoorden fondswerving en kantines
 15. Omzetbelasting, vrijstelling diensten door componisten, schrijvers en journalisten
 16. Omzetbelasting, vrijstelling; artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel g, onder 1°, Wet op de omzetbelasting 1968
 17. Omzetbelasting, vrijstelling; artikel 11, eerste lid, onderdeel w, van de Wet op de omzetbelasting 1968, bemiddeling bij gastouderopvang
 18. Omzetbelasting, vrijstelling; diensten en nauw daarmee samenhangende leveringen door werkgevers- en werknemersorganisaties aan hun leden tegen statutair vastgestelde contributie
 19. Omzetbelasting, vrijstellingen voor de diensten door lijkbezorgers, crematoria en exploitanten van begraafplaatsen
 20. Omzetbelasting, vrijstellingen, onderwijsvrijstelling
 21. Omzetbelasting; verzorging en verpleging van in een inrichting opgenomen personen
 22. Plaats van dienst bij prestaties schade-expertisebureaus en averij-agentschappen
 23. Regeling inzake kredietverlening
 24. Toepassing van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van het bankbedrijf
 25. Toepassing van de wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van het bankbedrijf

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene douaneregeling
  Artikel: 7:19
 2. Belastingplan 2019
  Artikel: XXV
 3. Besluit heffing van omzetbelasting ter zake van vouchers, waardebonnen en zegels
  Tekst: tekst
 4. Diplomatieke vrijstellingen van omzetbelasting, accijns, belasting op personenauto's en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, overdrachtsbelasting, regulerende energiebelasting en belasting op leidingwater
  Tekst: tekst
 5. Heffing van omzetbelasting ten aanzien van opties op termijncontracten (1996)
  Tekst: tekst
 6. Omzetbelasting en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen
  Tekst: tekst
 7. Omzetbelasting en overdrachtsbelasting, verkoop onder voorwaarden
  Tekst: tekst
 8. Omzetbelasting, AWBZ- en Wmo- geïndiceerde zorg
  Tekst: tekst
 9. Omzetbelasting, administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen
  Tekst: tekst
 10. Omzetbelasting, aftrek van omzetbelasting
  Tekst: tekst
 11. Omzetbelasting, fondswerving en kantines
  Teksten: tekst, tekst
 12. Omzetbelasting, heffing van omzetbelasting bij invoer
  Tekst: tekst
 13. Omzetbelasting, leasing
  Tekst: tekst
 14. Omzetbelasting, levering en verhuur van onroerende zaken
  Tekst: tekst
 15. Omzetbelasting, maatstaf van heffing
  Tekst: tekst
 16. Omzetbelasting, margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten
  Tekst: tekst
 17. Omzetbelasting, ontwikkelingswerk; uitvoering van projecten in ontwikkelingslanden
  Tekst: tekst
 18. Omzetbelasting, ter beschikking stellen van personeel
  Tekst: tekst
 19. Omzetbelasting, toelichting Tabel I
  Tekst: tekst
 20. Omzetbelasting, vragen en antwoorden fondswerving en kantines
  Tekst: tekst
 21. Omzetbelasting, vrijstelling diensten door componisten, schrijvers en journalisten
  Tekst: tekst
 22. Omzetbelasting, vrijstelling; artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel g, onder 1°, Wet op de omzetbelasting 1968
  Teksten: I, tekst
 23. Omzetbelasting, vrijstelling; artikel 11, eerste lid, onderdeel w, van de Wet op de omzetbelasting 1968, bemiddeling bij gastouderopvang
  Tekst: tekst
 24. Omzetbelasting, vrijstelling; diensten en nauw daarmee samenhangende leveringen door werkgevers- en werknemersorganisaties aan hun leden tegen statutair vastgestelde contributie
  Tekst: tekst
 25. Omzetbelasting, vrijstellingen voor de diensten door lijkbezorgers, crematoria en exploitanten van begraafplaatsen
  Tekst: tekst
 26. Omzetbelasting, vrijstellingen, onderwijsvrijstelling
  Teksten: tekst, tekst
 27. Omzetbelasting; verzorging en verpleging van in een inrichting opgenomen personen
  Teksten: tekst, tekst
 28. Overdrachtsbelasting en omzetbelasting, samenloop
  Tekst: tekst
 29. Overdrachtsbelasting, maatstaf van heffing
  Tekst: tekst
 30. Overgangsbeschikking omzetbelasting 1968
  Artikel: 7
 31. Overgangsbeschikking omzetbelasting 1978
  Artikelen: 2, 3, 4
 32. Plaats van dienst bij prestaties schade-expertisebureaus en averij-agentschappen
  Tekst: tekst
 33. Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
  Artikelen: 1, 6, 6a, 6b, 7, 7a, 9a, 32
 34. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  Artikelen: B, 1, 6, 7, 7a, 8, 9, 24ba
 35. Voorschrift inzake de bij de Wet op de omzetbelasting 1968 behorende tabel II
  Tekst: tekst
 36. Wet op belastingen van rechtsverkeer
  Artikel: 15
 37. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikelen: 3, 15, 16, 28b, 33f
 38. Wet op het BTW-compensatiefonds
  Artikel: 4

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

 1. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikel 34b
Terug naar begin van de pagina