Wet op de omzetbelasting 1968

Geldend van 01-01-2011 t/m 30-06-2011

Wetstechnische informatie voor Artikel 32s

Informatie geldend op 01-01-2011

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Afdeling 2

    Verwijzingen naar Paragraaf 2

    1. Wet op de omzetbelasting 1968
      Artikel 31
Terug naar begin van de pagina