Wet op de omzetbelasting 1968

Geldend van 01-01-2011 t/m 30-06-2011

Wetstechnische informatie voor Afdeling 1

Informatie geldend op 01-01-2011

Regelgeving die op deze afdeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze afdeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze afdeling deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

  1. Omzetbelasting, heffing van omzetbelasting bij invoer
    Tekst tekst
Terug naar begin van de pagina