Wet op de omzetbelasting 1968

Geldend van 01-01-2011 t/m 30-06-2011

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-01-2011

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Heffing en compensatie van omzetbelasting bij publiekrechtelijke lichamen
  Tekst: tekst
 2. Heffing van omzetbelasting ten aanzien van opties op termijncontracten (1996)
  Tekst: tekst
 3. Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: III
 4. Omzetbelasting, aftrek omzetbelasting met betrekking tot auto’s e.d.
  Tekst: tekst
 5. Omzetbelasting, besluit Landbouw
  Tekst: tekst
 6. Omzetbelasting, integratieheffing bij privaatrechtelijke onderwijsinstellingen
  Tekst: tekst
 7. Omzetbelasting, leasing
  Tekst: tekst
 8. Omzetbelasting, levering en verhuur van onroerende zaken
  Tekst: tekst
 9. Omzetbelasting, margeregeling; regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten
  Tekst: tekst
 10. Omzetbelasting, motorrijtuigenbelasting en belasting van personenauto’s en motorrijwielen, directeur-grootaandeelhouder en gevolgen Van der Steen arrest Hof van Justitie EG, zaak C-355/06
  Tekst: tekst
 11. Omzetbelasting, toelichting Tabel I
  Tekst: tekst
 12. Omzetbelasting, toepassing integratieheffing; intrekking goedkeuring
  Tekst: tekst
 13. Overdrachtsbelasting en assurantiebelasting, intrekking toelichting
  Tekst: tekst
 14. Overdrachtsbelasting en omzetbelasting, samenloop
  Tekst: tekst
 15. Overdrachtsbelasting, verkrijging binnen zes maanden na vorige verkrijging
  Tekst: tekst
 16. Overdrachtsbelasting/omzetbelasting, verkoop onder voorwaarden door woningcorporaties
  Tekst: tekst
 17. Overgangsbeschikking omzetbelasting 1983
  Artikel: 3
 18. Toepassing van de Wet op de omzetbelasting 1968 ten aanzien van reisbureaus, reisverenigingen en dergelijke ondernemers
  Tekst: tekst
 19. Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
  Artikel: 26
 20. Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
  Artikelen: 5, 16
 21. Voorschrift inzake de bij de Wet op de omzetbelasting 1968 behorende tabel II
  Tekst: tekst
 22. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikelen: 1a, 3a, 4, 5, 8, 11, 15, 16a
 23. Wijziging Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 en vaststelling regeling voor bestrijding van constructies m.b.t. onroerende zaken
  Artikel: III

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

  Terug naar begin van de pagina