Wet op de omzetbelasting 1968

Geldend van 01-01-2011 t/m 30-06-2011

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-01-2011

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina