Leerplichtwet 1969

Geraadpleegd op 17-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 31-07-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 16a

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 36257
01-10-2021 Wijziging 14-07-2021 Stb. 2021, 409 35725 20-09-2021 Stb. 2021, 443
01-01-2021 Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 235 35102 12-11-2020 Stb. 2020, 469
01-01-2012 Nieuw 06-07-2011 Stb. 2011, 443 32356 23-09-2011 Stb. 2011, 444
Naar boven