Leerplichtwet 1969

Geraadpleegd op 15-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 31-07-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 36257
01-10-2021 Wijziging 14-07-2021 Stb. 2021, 409 35725 20-09-2021 Stb. 2021, 443
01-07-2020 Wijziging 20-02-2019 Stb. 2019, 119 34878 05-06-2020 Stb. 2020, 166
06-01-2014 Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494 Inwtr. 1
01-10-2013 Wijziging 11-09-2013 Stb. 2013, 366 33537 20-09-2013 Stb. 2013, 367 Alg. 2
01-10-1994 Wijziging 07-07-1994 Stb. 1994, 565 21147 22-09-1994 Stb. 1994, 707
01-08-1994 Wijziging 10-03-1994 Stb. 1994, 255 22900 15-06-1994 Stb. 1994, 469
01-08-1993 Wijziging 27-05-1992 Stb. 1992, 337 21122 27-05-1992 Stb. 1992, 337
01-08-1985 Wijziging 22-12-1983 Stb. 1983, 727 17628 22-12-1983 Stb. 1983, 727
01-08-1971 Wijziging 06-05-1971 Stb. 1971, 356 11182 06-05-1971 Stb. 1971, 356
01-01-1969 Nieuwe-regeling 30-05-1968 Stb. 1968, 303 9039 30-05-1968 Stb. 1968, 303

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisregistratie personen in werking treedt.1)
  2. Artikel III van Stb. 2013/366 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
Naar boven