Leerplichtwet 1969

Geraadpleegd op 24-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 31-07-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 3c

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wijzigingswet Leerplichtwet 1969, enz. (registratie vrijstellingen en vervangende leerplicht)
  Artikel: III

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 2

 1. Leerplichtwet 1969
  Artikelen 4a, 4b
 2. Wet op de expertisecentra
  Artikelen 14d, 14g
 3. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikelen 8.1.1, 8.1.1b

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2020 Vervallen 20-02-2019 Stb. 2019, 119 34878 05-06-2020 Stb. 2020, 166
01-07-2017 Wijziging 22-02-2017 Stb. 2017, 80 34607 29-03-2017 Stb. 2017, 166
01-10-2013 Nieuw 11-09-2013 Stb. 2013, 366 33537 20-09-2013 Stb. 2013, 367 Alg. 1

Opmerkingen

 1. Artikel III van Stb. 2013/366 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven