Leerplichtwet 1969

Geldend van 28-07-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor § 2

Informatie geldend op 28-07-2018

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

  1. Leerplichtwet 1969
    Artikelen: 4a, 4b
  2. Wet educatie en beroepsonderwijs
    Artikelen: 8.1.1, 8.1.1b
  3. Wet op de expertisecentra
    Artikelen: 14d, 14g

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina