Leerplichtwet 1969

Geldend van 06-01-2014 t/m 31-07-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 7

Informatie geldend op 06-01-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Leerplichtwet 1969 (art. 3 en 7)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Leerplichtwet 1969
    Artikelen: 6, 10
  2. Wet op het onderwijstoezicht
    Artikel: 24k2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina