Regeling rijksinvoerkeurloon voor vleeswaren

[Regeling vervallen per 29-08-2003.]
Geraadpleegd op 04-03-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m 28-08-2003

Regeling rijksinvoerkeurloon voor vleeswaren

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

Gelet op artikel 3 van het Koninklijk besluit van 12 augustus 1957 nr. 34 (Stcrt. 164) en artikel 14 van het Koninklijk besluit van 6 juni 1922 (Stb. 395),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 29-08-2003]

  • 1 Het tarief voor de controle van vlees uit derde landen bij het op Nederlands grondgebied brengen met bestemming invoer bedraagt € 0,0088 per kg, met dien verstande dat voor elk ter controle aangeboden partij vlees ten minste € 52,93 in rekening zal worden gebracht.

  • 2 In afwijking van het eerste lid bedraagt het tarief voor de controle van vlees uit Nieuw Zeeland bij het op Nederlands grondgebied brengen met bestemming invoer € 0,00015 per kg, met dien verstande dat voor elk ter controle aangeboden partij vlees ten minste € 30,29 en maximaal € 353,42 in rekening zal worden gebracht.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 29-08-2003]

De beschikkingen van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 11 september 1957, nr. 12769, afdeling Gezondheidsbescherming, Directie Volksgezondheid (Stcrt. 179), en van 9 augustus 1957, nr. 11942, afdeling Gezondheidsbescherming, Directie Volksgezondheid (Stcrt. 166), worden ingetrokken.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 29-08-2003]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 april 1968.

's-Gravenhage, 01-03-1968

De

Staatssecretaris

voornoemd,

J. R. H. Kruisinga

Naar boven