Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geraadpleegd op 29-11-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 16-07-2014.
Geldend van 16-07-2014 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 52

Informatie geldend op 16-07-2014

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
  Artikel: 9b
 2. Interimbesluit forensische zorg
  Artikel: 7
 3. Regeling gebruik burgerservicenummer in de zorg
  Artikel: 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk VIII

 1. Interimbesluit forensische zorg
  Artikel 7

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 16-07-2014)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 05-10-2016 Stb. 2016, 373 33509 Alg. 1
01-01-2015 Intrekking-regeling 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521 Alg. 2
06-01-2014 Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494 Inwtr. 3
01-06-2008 Wijziging 10-04-2008 Stb. 2008, 164 30380 23-05-2008 Stb. 2008, 186
01-01-2006 Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 525 30124 09-12-2005 Stb. 2005, 649
01-01-1990 Vervallen 27-04-1989
samen met
20-12-1989
Stb. 1989, 127
samen met
Stb. 1989, 585
20855
samen met
21218
27-04-1989 Stb. 1989, 123
01-01-1989 Wijziging 15-12-1988 Stb. 1988, 610 20609 21-12-1988 Stb. 1988, 641
01-01-1983 Wijziging 02-12-1982 Stb. 1982, 702 16817 29-12-1982 Stb. 1982, 744
01-01-1981 Wijziging 20-11-1980 Stb. 1980, 646 14182 23-12-1980 Stb. 1980, 696
01-01-1968 Nieuwe-regeling 14-12-1967 Stb. 1967, 617 8457 21-12-1967 Stb. 1967, 654

Opmerkingen

 1. De wijziging kan niet worden doorgevoerd door de intrekking van de regeling. Deze wijziging kan niet meer in werking treden. In Stb. 2017/279 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 juli 2017.1)
 2. Artikel 11.2.2 van Stb. 2014/494 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
 3. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisregistratie personen in werking treedt.3)
Naar boven