Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geraadpleegd op 24-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 16-07-2014.
Geldend van 16-07-2014 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 9a

Informatie geldend op 16-07-2014

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk III

  1. Liquidatiewet ongevallenwetten
    Artikel 12

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 16-07-2014)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2015 Intrekking-regeling 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521 Alg. 1
01-10-2002 Wijziging 18-04-2002 Stb. 2002, 241 28228 Stb. 2002, 357 Inwtr. 2
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
02-10-1996 Nieuw 26-09-1996 Stb. 1996, 478 24606 26-09-1996 Stb. 1996, 479

Opmerkingen

  1. Artikel 11.2.2 van Stb. 2014/494 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. De artikelen 9a, 9b en 58, zoals die luidden voor 1-10-2002, blijven van toepassing ten aanzien van adviezen als bedoeld in artikel 9b van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, uitgebracht voor 1-10-2002.2)
Naar boven