Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 16-07-2014 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 16-07-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
  Artikel: 1.23
 2. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
  Artikelen: 16b, 16c, 61
 3. Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014
  Bijlage: 1
 4. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten Wlz-uitvoerders AWBZ 2014
  Artikel: 1
 5. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2011
  Artikel: 1
 6. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2012
  Artikel: 1
 7. Beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2013
  Artikel: 1
 8. Beleidsregels verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2010
  Artikel: 1
 9. Besluit SUWI
  Artikel: 5.7
 10. Besluit Wfsv
  Artikel: 4.1
 11. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake contracteerruimte AWBZ 2012 en enkele andere aangelegenheden
  Artikel: 11
 12. Besluit zorgaanspraken AWBZ
  Artikel: 20a
 13. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2006
  Artikel: 1
 14. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2007
  Artikel: 1
 15. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2006
  Artikel: 1
 16. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2007
  Artikel: 1
 17. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2008
  Artikel: 1
 18. Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten zorgverzekeraars AWBZ 2009
  Artikel: 1
 19. Regeling persoonsgegevens zorgverzekeraars AWBZ
  Artikel: 1
 20. Uitvoeringsbesluit WTZi
  Artikel: 4.2
 21. Vrijstellingsbesluit Wbp
  Artikel: 17
 22. Wet AWBZ-zorg buitenland
  Artikel: III
 23. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikelen: 45, 48
 24. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikelen: 45, 48
 25. Wet maatschappelijke ondersteuning
  Artikel: 41
 26. Wet op de jeugdzorg
  Artikel: 1
 27. Wet op de omzetbelasting 1968
  Artikel: 11
 28. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
  Artikel: 2a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina