Kringverordening

[Regeling vervallen per 30-12-2005.]
Geldend van 03-11-1967 t/m 29-12-2005

Kringverordening

De ledenvergadering van de Orde Nederlands Instituut van Registeraccountants,

Gelet op artikel 19, lid 1, van de Wet op de Registeraccountants;

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1

[Vervallen per 30-12-2005]

  • 1 Het bestuur deelt de in Nederland wonende leden in regionale kringen in.

  • 2 Het kan voorts ten behoeve van de buiten Nederland wonende leden één of moer kringen instellen.

Artikel 2

[Vervallen per 30-12-2005]

Het doel der kringen is:

  • a. het versterken van de band tussen de leden van de Orde;

  • b. het medewerken aan de verwezenlijking van de in artikel 1 van de Wet op de Registeraccountants omschreven taken van de Orde;

  • c. het bevorderen van de gedachtenwisseling over beroepsvraagstukken.

Artikel 3

[Vervallen per 30-12-2005]

  • 1 De kringen zijn bevoegd aanbevelingen te doen ter voorziening in vacatures in het bestuur, de commissies en overige organen van de Orde.

  • 2 Indien een kring een reglement van orde vaststelt, behoeft dit de goedkeuring van het bestuur.

  • 3 Buiten de organisatie van de Orde treden de kringen slechts op na verkregen machtiging van het bestuur.

Artikel 4

[Vervallen per 30-12-2005]

De kosten der kringen komen ten laste van de Orde tot een jaarlijks bij de begroting van de Orde te bepalen bedrag.

Artikel 5

[Vervallen per 30-12-2005]

Het bestuur stelt – de ledenvergadering gehoord – nadere regelen vast ter uitvoering van deze verordening.

Artikel 6

[Vervallen per 30-12-2005]

Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam: Kringverordening.

Rotterdam, 7 oktober 1967

A. F. Tempelaar

voorzitter

Terug naar begin van de pagina